/ ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი / მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

სამაგისტრო პროგრამა (ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია)

 

2018 წელს დაცული სამაგისტრო ნაშრომები

  • „ფიზიკური რეაბილიტაცია ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერმობილურობის სინდრომის (ADHD) მქონე ბავშვებთან“ - დალი ნიკადიმოვი

  • „ქალ ხელბურთელთა ახალგაზრდული (U-20) ნაკრები გუნდის ფიზიკური შრომისუნარიანობის კომპლექსური შეფასება“ - ლანა მარგიანი

  • „სპეციალური სუნთქვითი ვარჯიშების გავლენა ცერებრალური დამბლის მქონე ბავშვების რეაბილიტაციაზე“ - შორენა ყოჩიაშვილი

 

2019 წელს დაცული სამაგისტრო ნაშრომები

  • „სამკურნალო ტანვარჯიშის გავლენა I ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულებზე“ - გიორგი კონდრატენკო

  • „დიეტოთერაპიის გავლენა მალთაშორისი დისკის თიაქრის რეაბილიტაციის ეფექტურობაზე“ - ეკატერინე კონდრატენკო

  • „სომატოტიპის მნიშვნელობა კალათბურთელთა პროგნოზირებულ შერჩევაში“ - სოფიო ცაციაშვილი