/ მწვრთნელთა ფაკულტეტი / მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

სამაგისტრო პროგრამა (ფიზიკური აღზრდა და სპორტი - მწვრთნელი) და სილაბუსები

 

2019 წელს დაცული სამაგისტრო ნაშრომები

  • „სწავლებისა და წვრთნის მეთოდიკა სპორტულ ჭიდაობაში“ - გელა დავითაშვილი

  • „წამყვანი ეტლით მოსარგებლე ჩოგბურთელების საწვრთნელი სტრატეგიები და მათი მორგება ქართულ რეალობაზე“ - ნათია ხასაია

  • „დამწყები მოფარიკავის ვარჯიში“ - სანდრო სიხარულიძე

 

 

სამაგისტრო პროგრამა - სპორტის მენეჯმენტი

 

2018 წელს დაცული სამაგისტრო ნაშრომები

  •  „მარკეტინგი სპორტის გუნდურ სახეობებში, საქართველოს რაგბის კავშირის მაგალითზე“ - ზურაბ ბერუკაშვილი
  • „ხელბურთის მარკეტინგი საქართველოში“ - მურად ფახურიძე

 

2019 წელს დაცული სამაგისტრო ნაშრომები

  • „სპორტის მარკეტინგი საქართველოში: საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის მაგალითზე“ - გიორგი ფურცელაძე
  • „სპორტული ტურიზმის განვითარების პერსპექტივა აჭარაში“ - ბოჩია ზარანდია
  • „ადამიანური რესურსების შერჩევა-დაქირავების პრობლემები სპორტულ ორგანიზაციებში (მოხალისეთა მაგალითზე)“ - ეკატერინე თავხელიძე