/ მართვის ორგანოები / წარმომადგენლობითი საბჭო

წარმომადგენლობითი საბჭო

                                                                                

    ნელი პაპუკაშვილი                                                                ელისო კვანტალიანი

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი                                        წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივანი

 

                                                         

       ლიანა კაკიაშვილი                                  თინა ონიანი                                   მაია  კერკენჯია

 

                                                                                                                                                                                                                                               

    კარლო მოისწრაფიშვილი                   დავით ყარანგოზაშვილი                          ედიშერ მაჩაიძე    

 

                                                      

      მარიამ უბირია                                    ლალი ახალაძე                               მერაბ მეტრეველი        

   

                                                                                     

        ირინა სიმონიანი                                                                                               ლევან მგელაძე                                  

 

                                                              

      ნანო ნანეიშვილი                                 ნოდარ ვარდუკაძე                                       თამარ კილასონია   

 

 

 

                                      

ნინო ლაკლაკიშვილი                                   ზურა აბრამიშვილი                             დავით ლობჟანიძე