/ მართვის ორგანოები / ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

     

ვლადიმერ ბოჟაძე

განათლება

1995-2000 წლებში სწავლობდა თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის (ამჟამად, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი) ზოგად-ტექნიკურ ფაკულტეტზე, ინფორმატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის სპეციალობით.

2000-2003 წლებში სწავლობდა იმავე უმაღლესი სასწავლებლის ასპირანტურაში, პოლიტოლოგიის სპეციალობით.

2004-2006 წლებში სწავლობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში, სახელმწიფო მართვის მოხელის სპეციალობით (მაგისტრის აკადემიური  ხარისხი).

2016 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტია.

 

სამუშაო გამოცდილება

2006-2007 წლებში იყო საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე.

2011 წლიდან დღემდე – ააიპ „სამოქალქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის“, დამფუძნებელი და დირექტორია.

2015 წლიდან დღემდე არის სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (კანცლერი) და ლექტორი სალექციო კურსში – „დემოკრატია და მოქალაქეობა“.

 

დამატებითი ინფორმაცია

1997-1999 წლებში იყო თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის სტუდენტური კავშირის თავმჯდომარე.

1998-1999 წლებში – თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობათა განყოფილების სპეციალისტი.

1999-2001 წლებში – საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის ვაკის რაიონული განყოფილების უფროსის მოადგილე.

1999-2001 წლებშივ – თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის სტუდენტთა და ასპირანტთა კავშირის თავმჯდომარე.

2001-2003 წლებში – ქ. თბილისის მერიის ახალგაზრდობის საქმეთა საქალაქო სამსახურის საორგანიზაციო-მეთოდური განყოფილების უფროსი.

2005 წელს იყო თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის სამეცნიერო განყოფილების ლაბორანტი.