/ მართვის ორგანოები / აკადემიური საბჭო

აკადემიური საბჭო

                                   

  ჯემალ ძაგანია               ქეთევან ხაზარაძე                  ვასილ ბაკაშვილი                                       

                              

     პაატა ღუდუშაური          მამუკა მაღლაკელიძე           ზვიად მიქაძე

 

                            

                                                            

                                       კახაბერ ხვედელიძე