/ მწვრთნელთა ფაკულტეტი / საგამოცდო ცხრილები

საგამოცდო ცხრილები

მწვრთნელთა ფაკულტეტი

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საგამოცდო ცხრილები

 

ბაკალავრიატი - მწვრთნელი

 

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

 

ბაკალავრიატი - სპორტის მენეჯმენტი

 

მაგისტრატურა - მწვრთნელი

 

მაგისტრატურა - სპორტის მენეჯმენტი