/ მწვრთნელთა ფაკულტეტი / 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი

I კურსი

II კურსი

III კურსი

IV კურსი

 

სპორტის მენეჯმენტი (ბაკალავრიატი)

I კურსი

II კურსი

III კურსი

IV კურსი

 

სპორტის მენეჯმენტი (მაგისტრატურა)

I კურსი

II კურსი

 

მასწავლებლის მომზადების პროგრამა