/ მწვრთნელთა ფაკულტეტი / 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ცხრილი

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ცხრილი

I კურსი

II კურსი

III კურსი

IV კურსი

 

სპორტის მენეჯმენტი (ბაკალავრიატი)

I კურსი

II კურსი

III კურსი

IV კურსი

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მაგისტრატურა)

I კურსი

 

სპორტის მენეჯმენტი (მაგისტრატურა)

I კურსი

 

მასწავლებლის მომზადების პროგრამა