/ ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი / 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ცხრილი

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ცხრილი

I კურსი

II კურსი

III კურსი

IV კურსი

 

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა

 

მაგისტრატურა