/ სიახლე / წინასწარი რეგისტრაცია მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე (ფიზიკური აღზრდა და სპ...

წინასწარი რეგისტრაცია მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე (ფიზიკური აღზრდა და სპორტი)

2023-2024 სასწავლო წელს მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე (ფიზიკური არზრდა და სპორტი) სწავლის მსურველებმა გთხოვთ გაიაროთ წინასწარი რეგისტრაცია.

გაითვალისწინეთ, აღნიშნულ ბმულზე რეგისტრაციის შემდეგ სავალდებულოა განცხადების და დოკუმენტაციის უნივერსიტეტში წარმოდგენა.

რეგისტრაციის თარიღის და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ უნივერსიტეტის საიტიდან!

ინფორმაცია რეგისტრაციის თარიღის და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ განტავსდება უნივერსიტეტის საიტზე!

 

https://forms.gle/X4zZZFuyigf7e1Az5