/ სიახლე / ყურადღება!...

ყურადღება!

სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწვლო უნივერსიტეტში 2023 წლის 7 სექტემბერს 15:00 საათზე  გაიმართება უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს რიგგარეშე სხდომა მოწვეული საბჭოს წევრების 1/3 მოთხოვნით (დღის წესრიგი დანართი 1)

 

მისამართი: მიხეილ თამარაშვილის ქ.4ა ოფისი 50