/ სიახლე / რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი...

რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი

იხილეთ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი