2023-09-07

ყურადღება!

2023-09-06

წინასწარი რეგისტრაცია მასწავლებლის მომზადების საგა ...

2023-09-03

ყურადღება! ინფორმაცია სპორტის უნივერსიტეტის რექტო ...

2023-09-01

2023-08-31

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერის) თანამდებო ...

2023-08-24

ცხადდება მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე!

2023-08-14

ყურადღება! ცხადდება კონკურსი

2023-08-10

ცხადდება მობილობა 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომ ...

2023-07-25

შეხვედრა ისპაჰანის უნივერსიტეტის პროფესორთან