2023-07-17

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის არჩევნების შემაჯამებელი

2023-07-07

წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნების შემაჯამებელი ო

2023-07-06

წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები

2023-07-06

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის კონკურსის გამოცხადების შ

2023-07-01

ყურადღება!

2023-07-01

აკადემიური საბჭოს არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი

2023-06-28

2023-2024 სასწავლო წლის შიდა ტურის (სპორტული) შედ

2023-06-27

აკადემიური საბჭოს არჩევნები

2023-06-19

ვულოცავთ!