2023-06-12

წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნების დანიშვნის შეს

2023-06-05

აკადემიური საბჭოს არჩევნების დანიშვნის შესახებ

2023-06-03

ჩვენი უნივერსიტეტი FIEPS-ის საერთაშორისო კონფერენ

2023-05-30

ERASMUS+ -ის შესარჩევი კონკურსის შედეგები

2023-05-29

ონლაინ ღია კარის დღე აბიტურიენტებისთვის

2023-05-24

სტუდენტური ონლაინ კონფერენციის განრიგი და კრიტერიუ

2023-05-17

სპორტის მასწავლებელთა საგნის გამოცდისათვის  მომზად ...

2023-05-16

ბრძანება N 01-51

2023-05-16

ბრძანება N 01-52