2023-02-09

სამაგისტრო პროგრამა ფიზიკური აღზრდა და სპორტი აკრე ...

2023-01-26

სპორტის უნივერსიტეტში სტუდენტური თვითმმართველობის ...

2023-01-14

სპორტის უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი ჯემალ ძაგ ...

2022-12-14

ყურადღება! ცხადდება კონკურსი

2022-12-14

აკადემიური პერსონალის საკონკურსო კრიტერიუმები

2022-11-14

სანდრო ბაზაძე მსოფლიო თასის მფლობელია !

2022-10-24

გამოცხადდა კონკურსი  მობილობისთვის Erasmus+ სტუდენ ...

2022-10-20

ყურადღება!

2022-10-03

სპორტული ტურის შედეგები