არქივი

სიახლეები

საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის გამოცხადებული სტიპენდი ..

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროშიმიმდინარე წლის 29 იანვარს N39825 კორესპონდენციით შ...

2021-02-03
..

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები: მობილობის მსურველი სტუდენტები...

2021-01-29
..

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:   შიდა მობილობის მ...

2021-01-29

გალერეა

არქივი

პარტნიორებიგამოცდების ეროვნული ცენტრი

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი

ქართული სპორტი


მწვრთნელთა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი